STARTUP-programmet på LEAD

Posted

Vi kan nu stoltsera med att AgriOpt är med i STARTUP-programmet på företagsinkubatorn LEAD i Linköping!

Programmet sträcker sig över cirka tre månader och är en intensiv verifieringsfas där vi ska validera vår affärsmodell och nå våra första kunder. Vi ser fram emot tre riktigt spännande månader!

Trevlig helg!

Det bubblar i AgTech-branschen!

Posted

Temat på branschmässan Elmia Lantbruk 2018 var Smart Lantbruk, och där märktes det tydligt att det händer mycket inom AgTech nu!

Mässan var fylld med intressanta föredrag, aktiviteter och paneldiskussioner om hur data och ny teknik ska kunna skapa värde i dagens och framtidens lantbruk. Man lyfte även den viktiga frågan kring vem som ska äga data, bland annat under en paneldebatt som AGFO anordnade.

Under mässan blev vi intervjuade av AGFO om vår syn på hur data ska skapa värde för lantbrukaren och vem som äger den. Vi tycker det är bra att frågan lyfts upp i debatten! Läs gärna hela intervjun för att se var vi står i dessa frågor.

Läs även vad andra säger här.

Vi tackar för alla trevliga och givande diskussioner med lantbrukare, rådgivare, forskare och andra inom branschen!

 

Smart Arena på Elmia Lantbruk den 24-26 oktober 2018!

Posted

Den stora branschmässan Elmia Lantbruk går av stapeln nästa vecka, och årets tema är Smart Lantbruk.

Vi är ett av företagen som deltar på mässans inspirationsutställning Smart Arena. Där berättar vi hur vårt digitala beslutsstöd ska kombinera lantbrukares erfarenheter med avancerad teknik för att bidra till ett resurseffektivt och lönsamt lantbruk!

Kom förbi Smart Arena i Lobby Nord om Du är intresserad av hur AgriOpt och andra intressanta företag ska hjälpa till att lösa framtidens utmaningar inom lantbruket!

Mer information om Smart Arena hittar Ni här: https://www.elmia.se/Lantbruk/For-besokare/smart-arena/

 

Speakers Corner på Borgeby Fältdagar!

Posted Leave a comment

Kom och lyssna på vårt föredrag på Borgeby Fältdagar den 27-28 juni! Vi kommer att tala om AgriOpt och vår vision i Speakers Corner som finns i tema-tältet kl 13:20 både på onsdagen och torsdagen. Välkomna!

Utöver vår presentation så kommer det vara många andra intressanta seminarier och föredrag där. Se hela schemat här: https://www.borgebyfaltdagar.se/?page=tema_2018&p=2305&m=1665

Vi önskar Er alla en härlig Midsommar!

Nu påbörjar vi våra fälttester!

Posted 3 Comments

Idag har vi äntligen påbörjat våra fälttester genom att anlägga noll- och maxrutor på ett fält hos en av de deltagande lantbrukarna!

En liten del av fältet täcks med en presenning precis innan gödsling och tas bort direkt efter att gödslingen är klar. På så vis lämnas rutan ogödslad och genom att upprepa detta vid varje gödslingstillfälle så skapar man en så kallad nollruta. I nollrutan har alltså ingen gödning lagts på under växtsäsongen och man kan därför bedöma markens kväveleverans på platsen för nollrutan.

En maxruta anläggs istället genom att man applicerar extra mycket gödning på en liten del av fältet för att vara säker på att tillgången på kväve inte ska vara en begränsande faktor för grödan i maxrutan. Från maxrutan kan man inhämta viktig information som exempelvis när grödan börjar ta upp stora mängder kväve ur marken, om någon annan faktor än kvävetillgången är begränsande samt skördepotentialen på platsen för maxrutan.

Vi vill passa på att tacka alla er som är inblandade i våra fälttester för att ni gör detta möjligt!

Förberedelse inför vårens fälttester!

Posted 2 Comments

Idag har vi varit ute och förberett det första fältet inför den serie av fälttester som vi ska utföra under våren. Syftet med fälttesterna är att få praktiska erfarenheter, få insyn i beslutsfattandet inom växtodlingen, samla in viktig och användbar data samt testa några av våra hypoteser inför kommande produktutveckling.

Det känns roligt och spännande att äntligen få möjlighet att göra tester i praktiken!

Vänligen,
Isak och Linnea

Vi blickar framåt!

Posted Leave a comment

Vi är väldigt glada och stolta över att kunna meddela att AgriOpt AB numera är med i företagsinkubatorn LEAD BusinessLab, där vi deltar i deras Bootup-program som ska lyfta AgriOpt från en affärsidé till en internationellt skalbar affärsmodell.

Lika glada och stolta är vi över att vara en del av Vreta Kluster där vi idag hyr ett dockningskontor, vilket ger oss möjlighet att träffa kunniga personer som är verksamma inom de gröna näringarna.

Vi är tacksamma över att få ta del av all den kunskap och erfarenhet som finns samlad på både LEAD och Vreta Kluster. Vi ser fram emot en spännande och givande vår!

Väl mött,
Isak och Linnea