OM OSS

AgriOpt AB är ett startup-bolag med visionen att göra avancerad digital teknologi enkel att använda och tillgänglig för alla lantbrukare oavsett bakgrund, teknisk vana eller intresse för teknik. Vi tror att vi tillsammans kan skapa framtidens lönsamma och resurseffektiva lantbruk genom att väva samman lantbrukarnas samlade kunskaper med stora mängder lantbruksdata, artificiell intelligens och optimering.

Med syftet att optimera lantbruket grundades AgriOpt AB i februari 2018 av Isak Nielsen och Linnea Ernebro. För att nå vår vision samt skapa nytta och lönsamhet i lantbruksbranschen utvecklar vi nu ett lättanvänt digitalt beslutsstöd som hjälper lantbrukarna att uppfylla devisen:

Rätt sak – På rätt plats – I rätt tid