Er kunskapspartner inom AI för lantbruk

Med en passion för att skapa konkret bondenytta ur ny teknik kombinerat med sunt förnuft erbjuder vi lantbruksbranschens aktörer kunskap, innovationer och konsulttjänster inom digitalisering och AI.

Agtech-brev för ökad kunskap

Utvecklingen av ny teknik sker i en rasande takt och det blir allt svårare att överblicka vilka produkter som finns tillgängliga och vilken teknik som passar in på din gård, med din ambition och med din långsiktiga strategi.

Som en oberoende aktör på marknaden kan vi hjälpa dig att förstå mer kring hur du kan förbättra lönsamhet, hållbarhet och arbetsmiljö med smarta lösningar baserade på ny teknik som digitalisering, AI och autonomi. Men viktigast av allt kanske är att denna kunskap också hjälper dig att fokusera på rätt saker för att undvika dyra misstag och missade möjligheter.

Som ett första steg lanserar vi nu ett kunskapsbrev med fokus på modern teknik för lantbruket där du får information löpande i lagom stora portioner.

 

Expertstöd inom AI och autonomi

Lantbruksbranschen är inne i en snabb förändring som drivs framåt av digitalisering, AI och autonomi. Som företag gäller det att agera snabbt för att behålla sin marknadsposition och för att använda ny teknik för att förbättra sina produkter och tjänster.
 
Vi hjälper företag i lant- och skogsbruksbranscherna med utvecklingen av produkter och tjänster som baseras på AI, optimering och autonomi. Med både praktisk och teoretisk kunskap av affärs- och teknikutveckling inom lantbruket erbjuder vi konsultstöd i ert arbete kring AI och autonomi.
 
Kontakta oss gärna för att diskutera de utmaningar ni står inför, och möjliga samarbeten för att gemensamt hitta era lösningar!

 

Innovationer för lönsamt lantbruk

Lantbruksbranschen har drivits framåt av innovationer som förbättrar effektivitet, arbetsmiljö och lönsamhet. Innovationer kommer fortsätta vara nyckeln framåt för att skapa en hållbar matproduktion där lantbrukaren får betalt för sitt arbete.
 

Innovationer är ett viktigt verktyg för oss att bidra till att driva branschen framåt. Vi arbetar både med egna innovationer men även som partner i andras innovationsprojekt där vi kan bidra som katalysator för att öka innovationshastigheten.

Bland annat har vi utvecklat den prisbelönta precisionsodlingsplattformen Freja för effektiv och hållbar växtodling. Freja hjälper lantbrukare och rådgivare att samla in, utforska, tolka och agera på alla viktiga datalager inom växtodling.
Hör av er om ni vill samarbeta inom innovationer som för lantbruket framåt!
 

Om oss

Vi är ett agtech-bolag som drivs av passionen att tillgängliggöra modern teknik och dess fördelar till alla lantbrukare. Vi tror att detta är vägen framåt mot ett lönsamt, hållbart och roligt lantbruk.
 

I vårt arbete fokuserar vi på att öka kunskapen kring ny teknik i lantbrukarledet för att ge alla en chans att förstå och agera på de förändringar som snabbt sker i branschen. Vi erbjuder också tjänster inom affärs- och teknikutveckling för att hjälpa företag att göras deras produkter och tjänster ännu mer värdeskapande och enkla att använda för lantbrukaren.

AgriOpt grundades som ett startupbolag, men idag driver vi AgriOpt genom att bygga långsiktiga relationer till kunder där vi kan skapa konkret kundnytta istället för att jaga exponentiell tillväxt. Vi är övertygade om att detta långsiktiga arbete är bästa sättet att hjälpa lantbrukare och branschen att dra nytta av ny teknik och få tillgång till allt gott tekniken kan föra med sig.

Vi ser fram emot att börja bygga en långsiktig relation med er!

Isak Nielsen, PhD
VD och grundare

Follow us!

Follow us!

Our solution can not only be used as a simple support for farmers to make hard decisions for upcoming crop yields. It also learns from prior decisions, actions and analyzations to help farmers get the most out of todays’ technique. Does this sound interesting? We would love to have a talk about how to optimise agriculture.