NYHETER OM AGRIOPT

Vad är AgriOpt?

Vi använder oss av artificell intelligens, storskalig optimering och gamification för att effektivisera lantbruket. Det digitala beslutsstöd vi utvecklar gör användandet av modern teknik och lantbruksdata enkelt, lärorikt och lönsamt för de enskilda lantbrukarna. Vårt digitala beslutsstöd utvecklas med de tre ledorden användarvänlighet, optimering och resurseffektivitet som grundpelare.

ANVÄNDARVÄNLIGHET

Investeringar i ny teknik och sensorer skapar ett verkligt mervärde först när informativa data faktiskt samlas in och kan förädlas till användbar information.

 

Därför vill vi utveckla användarvänliga och pålitliga digitala beslutsstöd som gör tekniken enkel att använda, ger lantbrukaren tillgång till kraftfulla analysverktyg och skapar värdefulla beslutsunderlag för optimering av växtodlingen.

OPTIMERING

Resurseffektivitet och lönsamhet uppnås genom att optimera sin verksamhet utifrån de rådande omständigheterna.

 

Detta vill vi möjliggöra genom att utveckla avancerade analys- och optimeringsverktyg som gör det möjligt att kombinera artificiell intelligens, stora mängder lantbruksdata, storskalig optimering och lantbrukarnars kunskaper.

RESURSEFFEKTIVITET

Produktionen av mat är en av hörnpelarna i samhället, men samtidigt så kan den ha en negativ påverkan på miljön och klimatet.

 

Därför vill vi bidra till ett resurseffektivt lantbruk genom att kombinera modern teknik med lantbrukarnas erfarenheter och kunskaper, vilket får stora positiva effekter för den enskilde lantbrukaren, samhället, klimatet och miljön.

Med stöd och finansiering från: