Nya insikter från skördekartor och satellitbilder hjälper dig att nå fältens fulla potential

AgriOpts digitala assistent Freja omvandlar svårtolkad data till värdefulla slutsatser i ett enkelt och anpassat format för att bidra till en mer effektiv och hållbar växtodling.

Förstå fältets varierande tillväxt och skördepotential

Skördepotentialen och växtligheten för ett fält kan variera i relation till en mängd olika faktorer. Få hjälp med att förstå och jämföra hur dessa faktorer kan påverka och samspela med varandra.

Hitta svaga och starka områden

Vi hjälper dig att hitta fältets svaga och starka områden. Använd detta för att lyfta de svagare till en bättre skörd med ökad lönsamhet baserad på information från de starkare områdena.

Planera dina insatser i fält

Freja ger dig alltid senaste satellitbilden och en sammanvägd tolkning av årets tillväxt för att hjälpa dig med timing av insatser i fält. Helt automatiskt!

Undersök dina fälts skördepotential

Freja gör avancerad dataanalys enkel att förstå och använda för att skapa direkta värden för dig som lantbrukare. I denna modul av assistenten görs en sammanvägd tolkning av skördekartor från flera olika år och hjälper dig att förstå variationerna i skördepotential samt hitta fältets starka och svaga områden och hur de varierar med årsmånen. Dessutom kan du jämföra tolkningarna med olika typer av datalager som exempelvis lerhalt och jordart och få PDF-sammanfattningar över skörden på alla skiften.

Förstå fältens tillväxtmönster för optimal timing av insatser

Freja hjälper dig som lantbrukare att få en kontinuerlig överblick av fältets utveckling i grönmassa och förstå hur tillväxten sker på fältet. Den senaste satellitbilden finns alltid tillgänglig i Freja tillsammans med en sammanvägd tolkning av alla satellitbilder under växtsäsongen vilket belyser variationen i tillväxt över fältet. Jämför med andra datalager eller tidigare växtodlingsår för att undersöka underliggande samband som driver tillväxt och skörd.

Anders Hurtig
Sörby Gård

"Fantasin sätter gränserna med vad man kan använda den digitala assistenten för. Den är definitivt ett bra verktyg för att förstå skillnader och eventuellt förstå orsakerna."

Enkelt att komma igång

1. Välj moduler i Freja

Välj mellan en eller flera moduler som är aktuella i Freja just nu:
  • Skördeanalys – få insikt i fältets skördepotential samt fältets starka och svaga områden baserad på en sammanvägd tolkning av flera års skördekartor.
  • Tillväxtanalys – få överblick över fältens tillväxt för bättre timing av insatser. Ha alltid senaste satellitbilden till hands och en kraftfull sammanvägd tolkning av alla tillgängliga satellitbilder.
Alla paket innehåller:
  • Jämförelseverktyg – jämför olika typer av data och/eller data för olika tidpunkter.

2. Skapa gård

Placera ut din gård och lägg till dina skiften genom att ladda upp dina SAM-ansökningar som du kan exportera från Jordbruksverkets portal SAM Internet. 

3. Ladda upp filer

Nästa steg är att ladda upp dina skördekartor för varje skifte om du valt denna modul. Satellitbilderna laddas ner helt automatiskt utan att du behöver göra något.

4. Utforska och interagera med data samt hämta skördeanalyser

Efter att du är klar med uppladdningen av alla filer finns nu möjlighet att hämta hem skördeöversikter för dina fält och att använda Frejas olika funktioner. Utforska, jämför och förstå samband mellan olika typer av data och analyser. Och få tid över att fokusera på det du är bäst på – växtodling!

Hör av dig till oss!

Isak Nielsen

VD & grundare

isak.nielsen@agriopt.com

+46 79 340 52 15

Axel Trolme

Säljare

axel.trolme@agriopt.com

+46 73 228 90 71

Följ oss!

Uppdatera dig om vad som händer!