“Den stora nackdelen med PA hittills är att vi har samlat in data länge men inte vetat hur vi ska använda den. Det intressanta för mig är att gå in och dra ned på områden som är dåliga, och här ser jag stora fördelar med Freja.”