Det var länge sedan sist…

…men det händer mycket i utvecklingen av vår innovation och AgriOpt!

LEAD STARTUP börjar närma sig sitt slut och vi har under de senaste månaderna verifierat ett tydligt kundbehov på marknaden genom kvalitativa studier där både lantbrukare och växtodlingsrådgivare har intervjuats. Intresset från potentiella kunder är stort!

Vi har också utökat teamet så att det förutom grundarduon är ytterligare 6 personer involverade i bolaget i olika omfattning, och vi har nu kompetenser inom alla viktiga områden såsom marknad och sälj, mjukvaruutveckling, UX och interaktionsdesign, AI och machine learning, samt entreprenörskap och bolagsbyggande.

Inom LEAD STARTUP utvecklar vi en första prototyp som vi ska utvärdera tillsammans med våra pilotkunder under våren och sommaren. Genom att utföra pilotprojekten med lantbrukare och växtodlingsrådgivare så säkerställer vi en användar- och kundbehovscentrerad utveckling av vår innovation vilket är viktigt för att kunna skapa värde för våra kunder!

Vi hoppas att alla ser fram emot våren lika mycket som vi gör!