Seminarier tillsammans med LRF

Vi är tillsammans med RISE och Lantmännen inbjudna av LRF Mälardalen och LRF Gävle/Dala för att genomföra en serie av seminarier under tre helger i höst kring framtidens lantbruk.

Temat vi har valt att fokusera på är hur digitala lösningar, data och teknik kan skapa värde för lantbrukaren, samt vikten av en effektiv interaktion mellan människa och teknik för att kunna lösa de utmaningar som dagens växtodlare står inför.

Vi ser fram emot spännande och givande diskussioner kring problemställningar och möjliga lösningar tillsammans med LRF och innovativa lantbrukare!

Vi önskar er alla en riktigt trevlig helg!