Speakers Corner på Borgeby Fältdagar!

Kom och lyssna på vårt föredrag på Borgeby Fältdagar den 27-28 juni! Vi kommer att tala om AgriOpt och vår vision i Speakers Corner som finns i tema-tältet kl 13:20 både på onsdagen och torsdagen. Välkomna!

Utöver vår presentation så kommer det vara många andra intressanta seminarier och föredrag där. Se hela schemat här: https://www.borgebyfaltdagar.se/?page=tema_2018&p=2305&m=1665

Vi önskar Er alla en härlig Midsommar!