Förberedelse inför vårens fälttester!

Idag har vi varit ute och förberett det första fältet inför den serie av fälttester som vi ska utföra under våren. Syftet med fälttesterna är att få praktiska erfarenheter, få insyn i beslutsfattandet inom växtodlingen, samla in viktig och användbar data samt testa några av våra hypoteser inför kommande produktutveckling.

Det känns roligt och spännande att äntligen få möjlighet att göra tester i praktiken!

Vänligen,
Isak och Linnea