Nu påbörjar vi våra fälttester!

Idag har vi äntligen påbörjat våra fälttester genom att anlägga noll- och maxrutor på ett fält hos en av de deltagande lantbrukarna!

En liten del av fältet täcks med en presenning precis innan gödsling och tas bort direkt efter att gödslingen är klar. På så vis lämnas rutan ogödslad och genom att upprepa detta vid varje gödslingstillfälle så skapar man en så kallad nollruta. I nollrutan har alltså ingen gödning lagts på under växtsäsongen och man kan därför bedöma markens kväveleverans på platsen för nollrutan.

En maxruta anläggs istället genom att man applicerar extra mycket gödning på en liten del av fältet för att vara säker på att tillgången på kväve inte ska vara en begränsande faktor för grödan i maxrutan. Från maxrutan kan man inhämta viktig information som exempelvis när grödan börjar ta upp stora mängder kväve ur marken, om någon annan faktor än kvävetillgången är begränsande samt skördepotentialen på platsen för maxrutan.

Vi vill passa på att tacka alla er som är inblandade i våra fälttester för att ni gör detta möjligt!