Stort intresse från lantbrukare att delta i våra pilotstudier!

Vi planerar att genomföra en serie pilotstudier tillsammans med kunder under 2019. Det har varit ett stort intresse från lantbrukare och växtodlingsrådgivare i hela landet att delta i pilotstudierna och vi har fått in många fler ansökningar än vi förutspådde – riktigt kul!

Under nästa vecka startar vi den första pilotstudien i serien och vi ser fram emot att få en nära dialog med våra kunder.

Stort tack till alla engagerade lantbrukare och växtodlingsrådgivare som vill vara med och hjälpa oss framåt!