Vinnova fortsätter att satsa på AgriOpt!

AgriOpt är ett av 29 bolag som Vinnova har valt ut för att få fortsatt stöd under sin startup-resa. Företaget grundades under våren 2018 och utvecklar en digital assistent för att hjälpa lantbrukare att optimera sin växtodling genom att kombinera lantbrukarnas erfarenheter med skräddarsydda AI-algoritmer och lantbruksdata. Den digitala assistenten ska hjälpa lantbrukarna att ta bättre och mer precisa beslut kring exempelvis kvävegödning och användning av bekämpningsmedel, vilket ökar lantbrukets lönsamhet och skördarnas avkastning samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar. AgriOpt har redan uppmärksammats i branschpress och har blivit inbjudna att presentera på bland annat mässor och i paneldebatter om framtidens jordbruk. AgriOpts VD Isak Nielsen uppmärksammades också nyligen genom utmärkelsen Åforsk Entreprenörsstipendium som en av Sveriges mest lovande entreprenörer.

Konkurrensen om Vinnova Innovativa Startups steg 2 var hård och närmare hundra företag deltog i ansökningsprocessen. AgriOpt valdes ut som ett av de innovativa bolag med stor potential som Vinnova tror kan förändra både sin bransch och hela samhället i en positiv riktning. Isak Nielsen är naturligtvis mycket nöjd med beskedet:

”För oss betyder det väldigt mycket att Vinnova väljer att fortsätta satsa på oss och vår vision om att skapa en lönsam, resurseffektiv och långsiktigt hållbar växtodling.”

Projektet som finansieras genom Vinnova Innovativa Startups steg 2 är ett fortsättningsprojekt från förra årets Innovativa Startups steg 1. Fokus i fortsättningsprojektet kommer vara att utveckla den digitala assistenten från en tidig prototyp till lansering på svenska marknaden under våren 2020. För närvarande pågår pilotstudier hos ett tiotal lantbrukare för att få in värdefulla synpunkter från kunderna, vilket ger en tät dialog kring marknadens behov och säkerställer en kundcentrerad utveckling.

”Tack vare finansieringen vi nu får från Vinnova Innovativa Startups steg 2 kommer vi kunna fokusera helt på vår kärnverksamhet – att skapa värde för våra kunder och öka effektiviteten i branschen” säger Isak Nielsen.

Nu väntar en expansiv fas för AgriOpt som söker både en marknadsansvarig och utvecklare till sitt team. Nya pilotstudier väntar även efter sommaren för att utvärdera hur assistenten kan användas för att följa upp odlingssäsongen och planera den nästkommande. Intresset är stort och närmare hundra lantbrukare har redan anmält intresse för att få vara med och testa assistenten under hösten.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida, och mer om den digitala assistenten på www.agriopt.se.