Bildande av innovationsgrupp

AgriOpt AB har inom ramen för Jordbruksverkets EIP-Agri fått bidrag för att bilda en innovationsgrupp bestående av Lovang Lantbrukskonsult AB, Tolefors Gård, Ler och Lava Agro AB, SLU och AgriOpt AB. Tillsammans med lantbrukare och växtodlingsrådgivare ska innovationsgruppen utveckla den digitala assistenten med fokus på användbarhet och tillgängliggörande av avancerad teknik. Något som AgriOpts VD Isak Nielsen säger är ett nödvändigt steg i digitaliseringen av lantbruk:

”Ett av de största hindren för spridning av nyttan med digitaliseringen är enligt lantbrukare och växtodlingsrådgivare den praktiska användbarheten av digitala verktyg. Därför kraftsamlar vi nu och fokuserar på att gå till botten med frågan kring hur vi skapar ett interaktivt digitalt verktyg som kan integreras i det dagliga arbetsflödet och tillgängliggöra kraften i avancerad teknik i ett enkelt format.”

Innovationsgruppen söker nu vidare finansiellt stöd från Jordbruksverkets EIP-Agri för att genomföra det planerade projektet i en serie användarnära aktiviteter för att säkerställa hög användbarhet och nytta.

”Vi har skapat en stark innovationsgrupp som är väldigt motiverade att tillsammans vara med och ta nästa steg i digitaliseringen av växtodling för att öka konkurrenskraft och hållbarhet i lantbruksbranschen” säger Isak Nielsen.

AgriOpt AB är ett startup-bolag grundat 2018 med visionen att skapa en hållbar och effektiv växtodling. I dagsläget utvecklas en digital assistent som kombinerar lantbrukares erfarenheter med insikter ur data med hjälp av skräddarsydd artificiell intelligens för att skapa högkvalitativa beslutsunderlag för växtodling. Under hösten genomförs en pilotstudie där en prototyp av den digitala assistenten utvärderas tillsammans med lantbrukare i Sverige. Målet är att bli en ledande aktör inom dataanalys för växtodling och att tillgängliggöra avancerad teknik till alla lantbrukare och växtodlingsrådgivare!